חיפוש
חיפוש

איך להקים חברה בע"מ?

חברה בע"מ טומנת בחובה יתרונות משמעותיים, בראשם התדמית והמוניטין של העסק בעיני הלקוחות הפוטנציאליים.

אז איך להקים חברה בע"מ ומה חשוב לדעת לפני שמבצעים את המהלך?

 

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ מוגדרת כאיגוד של מספר אנשים, או של אדם אחד לטובת פעילות עסקית בעלת כוונות רווח. ניהול החברה מבוצע על ידי מניות, כאשר "בעלי מניות החברה" הם המחזיקים בה.

 

מי רשאי להקים חברה בע"מ?

על פי חוק החברות (התשנ"ט – 1999), כל אדם לרבות תאגיד רשאי להקים חברה ובתנאי שהיא לא מבצעת פעילות בלתי מוסרית, לא נוגדת את החוק או את תקנות הציבור. גם אם אדם פרטי בוחר להקים חברה בע"מ ולהיות בעל המניות היחידי בה, הוא יוכל למסגר את פעילותו העסקית תחת אותה החברה ללא התניות נוספות.

 

 

כל היתרונות בהקמת חברה בע"מ:

חיסכון בתשלומים לביטוח הלאומי

חברות בע"מ זוכות ליתרונות משמעותיים ביחס לעוסקים המורשים ולא רק מהפאן המיתוגי או התפיסה של הלקוחות את בית העסק. בראש ובראשונה ישנו יתרון בולט בתשלומים לביטוח הלאומי: אדם שבבעלותו חברה בע"מ, יחוייב בביטוח הלאומי רק על המשכורת שימשוך בפועל, כאשר כל משיכה מיתרת הרווחים שהחברה צברה כדיבידנד תהיה פטורה מתשלום. זאת להבדיל מעוסקים מורשים, שחייבים לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות כנגד כלל ההכנסות.

 

הפחתה במיסוי

בנוסף, ישנה הפחתה טובה יותר במס. עוסקים עצמאיים מחויבים לשלם למס הכנסה בהתאם למדרגות המס שנקבעו לגובה ההכנסה שלהם. לעומתם, בעלי חברות בע"מ ישלמו מס חברות קבוע בגין הכנסתם החייבת, כאשר יחול מיסוי נוסף על כל יתרת הכנסה שתחולק כדיבידנד. החלוקה המיסויית הזו, מאפשרת לחברה לבקש דחייה בתשלומי המס בגין חלוקת הרווחים, כך שיהיה ניתן למנף את הרווחים הצבורים להשקעות או פעילויות נוספות. כל דחייה בתשלומים ואף הימנעות מחלוקת רווחים, תבטא חבות מס נמוכה באופן משמעותי מזו שמוטלת על יחידים עצמאיים.

אנשים שמעוניינים להקים חברה בע"מ שתוחזק בשליטתה של חברה אחרת, יקבלו הטבה נוספת: היכולת לחלק רווחים לחברה המחזיקה כדיבידנד, מבלי שתחול על כך חבות במס. זהו פתח נוסף להשקעות כמובן.

 

איך להקים חברה בע"מ?

לפני הפעולה עצמה, חשוב לבחון את כדאיות ההקמה מבחינת ההשקעה בפעילות הנדרשת, זמינות משאבים כספיים, מחזורי הכנסות צפויים, מיקום הפעילות ועוד. כדי לפתוח את החברה ברשם החברות, יש לפנות לרשם החברות בצירוף מסמכים רלוונטיים: טופס בקשה, תקנון החברה, הצהרת דירקטורים ובעלי מניות ראשונים (חובה למנות בשלב זה אדם אחד לפחות) וכן טופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

ישנם יתרונות נוספים ומשמעותיים בהקמת חברה בע"מ, כאשר חשוב להתייחס להתנהלות הכלכלית הצפויה של החברה מבעוד מועד, לבצע תכנון מס מושכל באמצעות עורך דין מנוסה ולגייס לצדכם רואה חשבון שיאפשר לחברה להתנהל באופן מטיב ושקול. זאת על מנת למנוע ככל האפשר כשלים עתידיים שעשויים להכניס את החברה למצב של חדלות פירעון ולהביא אותה בחלק מהמקרים, בצער רב, למצב של פירוק.

 

חתימה על מסמך

אולי יעניין אותך גם

פולוסה