Search
Search

הגרלת פיס 777 – איך זה עובד?

הגרלת פיס 777 היא אחת מההגרלות המרתקות והפופולריות שמציע מפעל הפיס בישראל. משחק זה מציע למשתתפים הזדמנות לזכות בפרסים קבועים וגבוהים, עם סיכויי זכייה יחסית טובים בהשוואה להגרלות אחרות

 

מה מאפיין את ההגרלה?

בהגרלת פיס 777 המשתתפים מתבקשים לבחור שבעה מספרים מתוך טבלה הכוללת שבעים מספרים. ההגרלה עצמה נערכת פעמיים ביום, שבעה ימים בשבוע, ובמהלכה נמשכים שבעה עשר מספרים מתוך אותם שבעים מספרים.

החוקים של מפעל הפיס 777 מורכבים ביחס להגרלות אחרות, אבל ניתן לעמוד בהם. ניחוש נכון של שבעה מספרים מתוך אלו שעלו בגורל, מזכה את המשתתף בפרס הראשון בסך שבעים אלף שקלים חדשים. הפרסים בהגרלה זו הם קבועים, כלומר, כל מי שניחש נכון זוכה בפרס המלא ללא חלוקה בין מספר זוכים.

הגרלה

מהם סוגי הפרסים בהגרלת פיס 777?

– ניחוש 7 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-70,000 ₪

– ניחוש 6 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-500 ₪

– ניחוש 5 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-50 ₪

– ניחוש 4 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-20 ₪

– ניחוש 3 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-5 ₪

– ניחוש 0 מבין המספרים הזוכים מזכה ב-5 ₪

 

מתי מתקיימות ההגרלות?

הגרלות פיס 777 מתקיימות בשעות שונות לאורך השבוע. בימים ראשון עד חמישי ההגרלות נערכות בשעות 13:30 ו-19:30. בימי שישי ההגרלה מתקיימת בשעה 13:30 ובמוצאי שבת בשעה 21:30. אלו הן שעות סגירת ההגרלה למכירה, ולכן חשוב להקפיד למלא את הטפסים בזמן.

 

הבדלים בין סוגי הגרלות 777

ישנם שני סוגי טפסים שניתן למלא בהגרלת פיס 777: טופס פיס 777 רגיל וטופס פיס 777 שיטתי. בטופס הרגיל המשתתף בוחר שבעה מספרים מתוך שבעים ויכול למלא עד שלוש טבלאות שונות בכל טופס. ניתן למלא את הטפסים באופן ידני או לבחור באפשרות של השלמה אוטומטית. העלות לצירוף היא שבעה שקלים, והעלות לטופס מלא (שלוש טבלאות) היא עשרים ואחד שקלים.

 

הבדלים בין שיטות ההגרלה

טופס פיס 777 שיטתי מציע שתי אפשרויות: שיטתי 8 ושיטתי 9. בטופס שיטתי 8 המשתתף בוחר שמונה מספרים מתוך שבעים והמערכת יוצרת שמונה צירופים שונים של שבעה מספרים. אם כל שמונת המספרים שסומנו יעלו בגורל, המשתתף יזכה בסכום כולל של שמונה פרסים ראשונים, כלומר חמש מאות שישים אלף שקלים. עלות הטופס היא חמישים ושישה שקלים.

בטופס שיטתי 9 המשתתף בוחר תשעה מספרים מתוך שבעים והמערכת יוצרת שלושים ושישה צירופים שונים. במקרה זה, אם כל תשעת המספרים שסומנו יעלו בגורל, המשתתף יזכה בסכום של שני מיליון חמש מאות ועשרים אלף שקלים. עלות הטופס היא מאתיים חמישים ושניים שקלים. לסיכום, הגרלות פיס 777 היומיות מציעות אפשרויות מגוונות לזכייה בפרסים קבועים עם סיכויי זכייה גבוהים יחסית.

הגרלה

אולי יעניין אותך גם

פולוסה