חיפוש
חיפוש

ההבדל בין ביטוח דירה לביטוח חיים

העסקה לרכישת דירה חדשה היא במרבית המקרים העסקה הפיננסית הגדולה ביותר. עד לפני כשני עשורים, הדרישה בעת קבלת משכנתא לרכישת דירה, הייתה להחתמת שני ערבים איכותיים למשכנתא.

הערבים היו נבדקים על ידי המוסד שהיה אמון על הענקת משכנתאות, והתחייב לשאת בתשלומי ההלוואה אם וכאשר נוטלי המשכנתא לא עמדו בהתחייבויות הכספיות שלהם.

ואולם עם השנים התברר כי השיטה הזאת איננה יעילה, ולרוב לא עלה בידי הבנקים להכריח את הערבים לשלם את תשלומי המשכנתא של אדם אחר. בעקבות כך, עברו הבנקים וכן גופים אחרים האמונים על הענקת משכנתאות לשיטת פעולה אחרת.

נכון להיום, רוכש כל מי שנוטל משכנתא, גם ביטוח משכנתא. הביטוח יכול להתבצע באמצעות הבנק, או באמצעות אחת מחברות הביטוח המתמחה בנושא. מה זה ביטוח משכנתא ומה הוא כולל? מה ההבדל בין ביטוח דירה לביטוח חיים של השיפוצניק במהלך שיפוץ דירה, בהקשר למשכנתא ובכלל? הין ניתן לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא בתנאים הראויים ביותר האפשריים?

ביטוח משכנתא – מה זה ומה זה כולל

ביטוח משכנתא הוא למעשה פוליסת ביטוח, המעניקה לבנק את הביטחונות הראויים לפירעון המשכנתא, אם יווצרו תנאים שאינם מאפשרים לנוטלי המשכנתא לפרוע את תשלומי ההלוואה כסדרם.

כל מי שנוטל משכנתא, הן מהבנקים למשכנתאות והן מגופים פיננסיים אחרים, כגון חברות השקעה, חברות ביטוח ואחרות, מחייב לרכוש גם פוליסת ביטוח שתכסה את כל סכום המשכנתא.

בהעדר פוליסת ביטוח כאמור, רשאי הגוף האמון על הענקת המשכנתא להימנע מלהעניק אותה. מבחינת הרוכשים, מדובר בהוצאה נוספת על תשלומי המשכנתא הקבועים. עם זאת, ההוצאה הזאת מבטיחה גם להם שקט יחסי, כיון שפוליסת הביטוח כוללת גם ביטוח מבנה, מפני סיכונים מסוימים.

ביטוח דירה, ביטוח חיים ומה שביניהם

פוליסת ביטוח המשכנתא שכל נוטל משכנתא רוכש יחד עם המשכנתא שלו ביחד עם ערבות בנקאית, נחלקת למעשה לשנים. חלק מהפוליסה מהווה ביטוח חיים, המבטח את נוטלי המשכנתא כנגד סכומי שמשכנתא שנותרו להם לשלם בכל רגע נתון.

ביטוח חיים מבטיח לבנק, או לגוף שהעניק את המשכנתא, שקט נפשי גם אם נואל המשכנתא הלך לעולמו בטרם עת, ובעיקר בטרם סיים לפרוע את מלוה תשלומי המשכנתא.

לשאר דיירי הבית מבטיח הביטוח הזה, שהם לא יוצאו מהבית, אלא ביטוח המשכנתא ישלם את יתרת החוב של בעל המשכנתא שהלך לעולמו. כך, אם נשארו לנוטל המשכנתא שנפטר ילדים, ביטוח המשכנתא ישלם את יתרת תשלומי המשכנתא ויאפשר לילדים להמשיך לגור בנכס.

החלק השני של ביטוח המשכנתא כולל ביטוח דירה. הביטוח כאמור נוגע בעיקר למבנה ולתקינות שלו. ביטוח המבנה משפה את בעלי הנכס, אם נגרם נזק למבנה שבו ממוקמת הדירה שלהם, בעקבות מקרה שהוא מקרה ביטוח – כלומר סוג הפגיעה נכלל בסוגי הנזק שהוגדרו בביטוח המבנה.

ביטוח חיים וביטוח מבנה מבטחים למעשה את בעלי הנכס ואת הדיירים בו, מפני מצב שבו נוטלי המשכנתא לא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא, או חלילה במקרה של מוות. הדבר מעניק שקט תעשייתי למי שמעניקים את המשכנתא, וביטחון ושקט נפשי לבעלי הנכס והדיירים בו.

אולי יעניין אותך גם

פולוסה