חיפוש
חיפוש

הליך הגשת בדיקת זכאות להחזרי מס

ראשיתו של תהליך גביית המס מתועד עד לימי מסעות הצלב, בהם מטרת גבייתו הייתה מימון מסעות אלו. למעשה, ניתן לטעון כי אל אף שחלפו שנים רבות, הסיבות בגינן נגבה מס כיום אינן שונות באופן ניכר. הורגלנו במשך שנים רבות לשלם מס הכנסה בלי לשאול שאלות, אף בסיטואציות בהן גובהו מאמיר לכדי 50 אחוזים (%) מהכנסתנו. בעוד לא ניתן להתחמק מתשלום חובה זה (ואין לנו כל כוונה לעשות כן, כמובן), החזרי מס מאפשרים לנו להקטין את הסכום אותו אנו חייבים. במהלך מאמר זה נפרוט בפניכם את האופן בו יש להגיש בקשת בדיקת זכאות במטרה לקבל את אותם החזרים מיוחלים.

החזרי מס – מתחילים

הזכאות נבחנת בסוף שנת המס, בה נבחן האם לאורך השנה שילם האדם סכום גבוה מזה שהיה דרוש. במקרה שכזה, ובאופן הגיוני, ימצא עצמו האדם זכאי לקבל החזר (הסכומים יכולים להאמיר לכדי אלפי שקלים רבים). עיקרם של החזרי מס הם כתוצאה מכך כי ניכוי המס במקור מצדו של המעביד לא תאם את הכנסתו של העובד במהלך כל השנה. לרב פערים אלו הם תוצאה של עבודה לא רציפה, או לחילופין העסקה ביותר ממקום עבודה אחד לאורך השנה.

זכאות להחזר ראשית

האישורים והטפסים הנדרשים

חשוב להדגיש כי הטפסים והאישורים הנדרשים לצירוף לבקשת החזרי מס משתנים בהתאם לסיטואציה בה אתם נמצאים (מלבד מספר קבועים אשר עליהם נפרט בהמשך). טופס 106 המפרט את משכורותיו של אדם לאורך השנה, הינו חובה, לדוגמא. בנוסף לכך יש לצרף אישורים על מקום מגורים, אישורים רפואיים שונים, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, מהבנק וכן נוספים.

עצמאים וכן שכירים רבים "פוחדים" להתחיל הליך בדיקת זכאות שכן הדבר עלול להעלות אותם "על הרדאר" של רשויות המס, וכתוצאה מכך יחויבו בהגשת דוחות שנתיים. חשוב להדגיש כי עצם פניה לבירור זכאותכם אינה מהווה "פתיחת תיק", אלא הליך חד פעמי בלבד.

מהו משך הליך הבדיקה?

הליך הבדיקה עצמו אורך כמספר חודשים (באופן כללי מומלץ כמובן להגיש את הבקשה כמה שיותר מוקדם, ולנסות ולא לעכבה יתר על המידה). באם אכן נמצאתם כזכאים לקבל את ההחזר, פרק הזמן אשר לאחריו יועבר הכסף לחשבונכם הוא עניין מורכב יותר. סעיף 159(א') לחוק המס קובע כי התשלומים יועברו לזכאי בתום פרק זמן של 90 ימים (או עד ה-31 ביולי בשנה שלאחר שנת המס הנדונה בבקשת הזכאות). בפועל, רשות המס אינה עומדת במועדים אלו, שכן התשלום, מיום ההודעה על הזכאות, יכול להתבצע אף בתום פרק זמן של שנה.

נתון מעודד במידה מסוימת הוא העובדה כי ניתן להגיש בקשה להחזרי מס אף 6 שנים לאחור (אך לא יותר מכך). כלומר, בשנת 2018 ניתן להגיש בקשה הנוגעת לשנת 2012 ואילך. מאחר והליך הבדיקה אורך מספר חודשים (לצד העובדה כי ייתכן והכסף יועבר לחשבונכם רק לאחר פרק זמן של שנה), המלצתנו היא להגיש את הבקשה בהקדם. עם זאת, הקפידו להגיש בקשה מסודרת, כזאת הכוללת את מלוא הטפסים והאישורים הנדרשים לשם כך. לבקשה מלאה וזאת הכתובה באופן נהיר ונכון, סיכויים גדולים יותר להתקבל (זאת כמובן בהנחה ואכן תימצאו כזכאים לכך).

 

אולי יעניין אותך גם

דולרים
פיננסים
התנהלות פיננסית בגיל השלישי

לא קל להתנהל נכון פיננסית בגיל המבוגר. כאשר אנחנו מתבגרים אנחנו מוצאים את עצמנו זקוקים לכנסה גבוהה יותר למרות שגובה ההכנסה הצטמצם. לא מעט מבוגרים

קרא עוד »
פולוסה