חיפוש
חיפוש

האם מותר להדליק אור לאחר כניסת שבת

לאחר כניסת שבת חלות מצוות עשה ולא תעשה הכרוכות בשבת.

מצוות עשה כוללות כבוד שבת ועונג שבת, ומצוות לא תעשה כוללות את ל"ט אבות מלאכה.

אסור להדליק אור לאחר כניסת שבת, כי האיסור כלול בל"ט אבות מלאכה.

 

הטעם לאיסור

אסור להדליק אור לאחר כניסת שבת, על כך אין חולק. אך הדבר בו חלוקים הפוסקים, הוא הסיבה לאיסור: איזו מל"ט אבות מלאכה נעשית בהדלקת אור בשבת?

  • מלאכת מבעיר – בתורה כתוב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" ולפי הרב קוק יש בהבערת האנרגיה הגורמת לאור ולחום, פעולה של הבערת אש. כך שכל הדלקת מכשיר חשמלי, כמוה כהבערת אש. גם הגרש"ז אויערבך ובעל הציץ אלעזר כותבים שכיוון שחוט הלהט מתחמם ומתלהט בהדלקת אור, זה נחשב לאיסור מבעיר (במכשירי חשמל אחרים הם רואים איסור משום מוליד).

על כך מסביר הרב קושלבסקי, שהיה גם פרופסור לפיזיקה באונ' בן גוריון, שגם בעירה היא בעצם אנרגיה הנוצרת מתנועה אלקטרונית בין מולקולרית, וזה בדיוק מה שקורה גם בזרם החשמלי. לכן הבערת אש והדלקת אור חשמלי הם אותו הדבר.

  • מלאכת מוליד – הרב יצחק שמעלקיש, הגרש"ז אויערבך ובעל הציץ אלעזר רואים בכל שימוש בחשמל בשבת אסור משום מלאכת מוליד. איסור זה מופיע במסכת ביצה.
  • מלאכת בונה וסותר – החזון אי"ש רואה בכל סגירה של מעגל חשמלי מלאכת בונה, ובכל כיבוי – ניתוק המעגל, מלאכת סותר.
  • מלאכת מכה בפטיש – החזון אי"ש והרב עוזיאל טוענים שהפעלת מכשיר חשמלי כרוכה במלאכת מכה בפטיש.

 

איך כן נהנים מאור בשבת? שעון שבת

שעון שבת הוא פתרון מצוין שמאפשר לנו להנות מאור חשמלי במהלך סעודות השבת, ומחושך בזמן השינה. שעון שבת גורם להפעלה והפסקה של זרימת החשמל באופן כללי, לחדרים מסוימים או למכשירים ספציפיים בבית. את שעון השבת מכוונים מלכתחילה לשעות הרצויות, בערב שבת. כמובן שגם כאן, חשוב להתחשב בזמני כניסת שבת. כך אפשר שלא לחלל את השבת, ועדיין להנות מהאור בשבת.

שעון שבת הוא ההיתר המוכר ביותר לשימוש בחשמל בשבת. הוא התקבל ע"י רוב הפוסקים ולכן הוא נפוץ מאוד.

 

פולמוס – השימוש בחשמל בשבת

יש כמה בעיות בשימוש בחשמל שמיוצר בשבת ע"י חברת החשמל: ביניהן, הנאה ממשהו שנוצר ע"י חילול שבת של יהודים, חילול השם ועוד.

אך רוב הפוסקים מתירים להשתמש בחשמל הנוצר ע"י חברת החשמל, כיוון שבכל מקרה יש להם היתר ע"פ הכלל "פיקוח נפש דוחה שבת", שהרי ללא חשמל יש לא מעט מצבים של פיקוח נפש. בתי חולים וכוחות הביטחון זקוקים לחשמל לצרכים חיוניים לחיים ולכן מותר לייצר עבורם חשמל.

 

מצוות הדלקת נרות שבת

הדלקת נרות שבת היא תקנת חכמים, ע"פ המשנה במסכת שבת. בתקופת התלמוד אמר האמורא רבא לחברו אביי "ואני אומר – הדלקת נר שבת חובה". מצווה זו התקבלה בכל תפוצות ישראל ויהודים שמרו עליה בכל הדורות, מול אימי האינקוויזיציה, הקג"ב ושאר רודפי היהדות.

ומה הטעם בתקנה הזו? פעם לא היה חשמל בבתים. האפשרות להנות מאור בשבת, הצריכה הדלקה של נר לפני שבת. כלומר, לחז"ל היה חשוב שיהודי לא ישב לסעודת שבת בחושך!

א. מפני שאין זה כבוד שבת ועונג שבת

ב. לצורך שלום בית, כיוון שבחושך מתרחשות יותר תקלות, היתקלויות, שבירת חפצים… בקיצור, דברים שעלולים לגרום לבעיות בין בני הזוג, ואת זה חז"ל רצו למנוע.

מצוות הדלקת נרות שבת היא מצווה המיוחדת לאישה. בכך מודגש שלאישה יש את הכוח המיוחד לדאוג לאור שבבית: לאווירה, לרומנטיקה, לנעימות, לחמימות, לשמחה. מצד שני, לעשות זאת בצורה ראויה, תוך שמירת הלכה, ללא הפעלת החשמל בשבת.

מנורה

 

אולי יעניין אותך גם

עריכת דין
7 דברים שעושה עו"ד משפחה

בכל הנוגע לגירושין ולעניינים משפטיים הקשורים למשפחה, לעורך דין דיני משפחה תפקיד מכריע בהדרכת לקוחותיו בתהליך מורכב זה. עורכי דין אלו, הינם בעלי ידע נרחב

קרא עוד »
פולוסה