חיפוש
חיפוש

מה העונש על שימוש בטלפון בזמן נהיגה?

אחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר כיום, היא עבירת השימוש בטלפון בזמן נהיגה. השימוש בטלפון בזמן נהיגה מוגדר כמכת מדינה והרשות לבטיחות בדרכים עושה על שביכולתה כדי להילחם בתופעה זו. בשל כך, הענישה על השימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה הוחמרה והורחבה. יותר אירועים יחייבו בדוחות והדוחות עצמם אף יהיו חמורים יותר. להלן נכיר את העונשים על העבירה והשלכותיהם. 

 

עבירת השימוש בטלפון הנייד

עבירת השימוש בטלפון נייד קבועה בסעיף 28 לפקודת התעבורה. הסעיף קובע, תחילה, חובה כללית לאחוז בהגה ולא להתעסק בדברים אחרים בזמן הנהיגה. החוק קובע בזו הלשון:

"28.  (א)  נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה."על פי החוק, אם כן, יש חובה לאחוז בהגה בשתי הידיים. במקרים בהם נדרשת הסרת היד לצורך הבטחת פעילותו התקינה של הרכב, למשל החלפת הילוך, הרמת יד תהיה מותרת אך יד אחת בלבד.

כך גם כאשר נדרשת הזזת היד לשם קיום כללי התנועה, לצורך העניין עבור הפעלת האיתות ברכב. אלו הן הסיבות היחידות בגינן מותר, על פי חוק, להסיר יד מההגה.כבר מתוך סעיף זה, ניתן להסיק כי שימוש בטלפון בזמן נהיגה הינו אסור. אלא שהמחוקק בחר לתקן עבירה מיוחדת עבור שימוש בטלפון בזמן נהיגה, אשר הענישה עליה חמורה יותר מענישה על עבירות אחרות על פי סעיף 28 א. סעיף 28 (ב) קובע כך:

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

החוק קובע כי שימוש בטלפון בזמן נהיגה הינו אסור. סעיפי הענישה בתקנות אף מגדירים את העונשים אשר יוטלו על מי שהשתמש בטלפון בזמן הנהיגה, כפי שנראה מיד. עוד קודם לכן נציין כי שימוש בטלפון בזמן עמידה ברמזור עונה אף הוא על הגדרת "בעת שהרכב בתנועה".

 

הענישה על שימוש בטלפון בנהיגה

על פי התקנות, מי שמשתמש בטלפון הנייד שלו במהלך הנהיגה יחויב בקנס של 1,000 שקלים וכן ייצברו לחובתו 8 נקודות. זאת, בעת שהסחות דעת אחרות בזמן הנהיגה יובילו לקנס של 500 שקלים בלבד ולצבירה של 6 נקודות ותו לא. מדובר, כאמור, בענישה מחמירה.ככל שצברתם נקודות במספר המוביל לשלילה וכן אם יש לדעתכם מקום לערער על הקנס, פנו אל עורך דין תעבורה בחיפה אשר ייצג אתכם בפני בית המשפט לתעבורה ויפחית מעונשכם.

 

לסיכום

לסיכום, על פי תקנות פקודת התעבורה, מי שמשתמש בטלפון הנייד שלו בזמן נהיגה יחויב בקנס של 1,000 שקלים וייצברו לחובתו 8 נקודות. פנו לעו"ד תעבורה לערעור על העונש והפחתתו.

נהיגה, טלפון

 

אולי יעניין אותך גם

פולוסה