עריכת דוח שנתי – מה זה?

הבירוקרטיה היא מאפיין עיקרי של כל התקשרות מול גוף ממשלתי כזה או אחר, בדגש על רשות המיסים.

הדו"ח השנתי הוא מסמך שמשקף את הפעילות הפיננסית של אדם\ עסק באותה שנת המס, ועל גביו ישנו פירוט של כל הניכויים והזיכויים שהתקבלו באותה השנה.

לפי פקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל שמלאו לו 18 מחויב בהגשת דו"ח שנתי, זאת מלבד תושבים שהתקנות פוטרות אותם מכך (כמו שכירים למשל).

בדו"ח עצמו צריכות להיות מצוינות כל ההכנסות וההוצאות של מגיש הדו"ח באותה שנת מס, ובתוכן גם רווחים מנכסים, תשלומי מיסים, הפקדות לקרנות ובמידת הצורך טפסים נוספים.

 

מדוע מגישים דו"ח שנתי?

הדו"ח השנתי מוגש כדי לשקף למס הכנסה את ההוצאות וההכנסות של מגיש הדו"ח באותה שנת המס. באמצעות הדו"ח, מס הכנסה יכולים לבצע מעקב אחר הפעילות הפיננסית של אותו אדם\ עסק, ולחשב באופן סופי את גובה המס שבו הוא יחויב לאורך השנה. הגשת הדו"ח מתוארכת עד ל30 באפריל של השנה העוקבת לשנת המס המדוברת. הדרישה היא להגיש אותו גם באופן ידני וגם באופן מקוון (דרך האתר של רשות המיסים). אם קשה לכם למלא אחר הדו"ח השנתי לבדכם, ואתם חוששים שלא תספיקו לעמוד בזמנים הקצובים, כדאי להשתמש בשירותיהן של חברות החזרי מס שיסייעו לכם.

 

חייבים בעריכת דו"ח שנתי

כאמור, הפקודה של מס הכנסה מורה על כל תושב ישראלי שמלאו לו 18 להגיש דו"ח שנתי. הדגש מושם על עובדים עצמאיים (עוסק פטור או מורשה), בעלי מניות\ בעלי חברות ובעלי הכנסות גבוהות (מי שמשתכר במעל ל640 אלף שקלים בשנה). אי הגשת דו"ח שנתי נחשבת לעבירה פלילית לכל דבר, וההשלכות הן תשלומי קנסות ולעתים אף מאסר. לעומתם, מי שפטור מהגשת דו"ח שנתי הם חלק נכבד מהשכירים, ומי שההכנסות שלו נמוכות במיוחד.

 

רכיבי הדו"ח השנתי

הנתונים שנדרשים למלא בדו"ח השנתי, הם נתונים שמשקפים לחלוטין את פעילותיו הפיננסיות של מגיש הדו"ח באותה שנת המס, כולל זיכויים וניכויים. אלו הם רכיבי הדו"ח השנתי:

  1. פירוט מקיף של כלל ההכנסות השנתיות: שכר, תשואות מהשקעות, קצבאות, רווחים מנכסים וכו'.
  2. פירוט מקיף של כלל ההוצאות השנתיות, בדגש על הוצאות שיוצרות הכנסה: שכר עובדים, שירותיו של רואה חשבון, הוצאות על שיווק, משרד, הוצאות רכב וטלפון וכו'.
  3. תשלומי מיסים במהלך השנה, כמו מס שנוכה מעסקה או משכר ועוד. חשוב להקפיד על רישום המס, זאת כדי למנוע כפילויות מס.
  4. הפקדות לביטוח לאומי ולקרנות פנסיה\ קרנות השתלמות\ ביטוח מנהלים וכו'.

במקרים מסוימים תתבקשו להוסיף טפסים ומסמכים שמשלימים את המידע שכבר ציינתם לעיל, כמו למשל דו"ח רווח והפסד, אישור על תיאום מס, אישורים שנתיים על הפקדות, תוכניות חיסכון, רווחים ועוד.

 

מחשבון

אולי יעניין אותך גם