חיפוש
חיפוש

האם רישום פלילי יכול לפגוע בסיכוייך להיות עורך דין?

אף אחד מאיתנו לא רוצה למצוא את עצמו מורשע בפלילים. עם זאת, לעיתים גם בלי כוונה תחילה לבצע עבירה, אנו עלולים למצוא את עצמנו מורשעים בכך.

הרשעה בפלילים מובילה לרישום פלילי אשר עשוי להשפיע על אפשרויות התעסוקה של הנאשם, ואודות כך ועוד יעסוק המאמר.

 

לכל הרשעה פלילית מוגדרת תקופת ההתיישנות ותקופת מחיקה:

* תקופת ההתיישנות של ההרשעה תיקבע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, והיא נספרת מיום נתינת פסק הדין או מיום שהחליט בית המשפט על ההרשעה. כמו כן, תקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לחומרת העבירה, לעונש שהוטל בגינה ולשאלה האם הנאשם הינו בגיר או קטין. בתום תקופת ההתיישנות, רק גופים מסוימים המוגדרים בחוק רשאים לקבל מידע בנוגע לעבירה.

* תקופת המחיקה היא התקופה מרגע שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות. כלומר, מרגע שעברו 10 שנים מתום ההתיישנות, העבירה נחשבת כהרשעה שנמחקה. מרגע שנמחקה העבירה, רק מספר גופים מאוד מצומצם המוגדר בחוק, יוכל לקבל מידע לגבי העבירה.

 

בקשת מחיקת הרישום הפלילי

על אף האמור לעיל, כל אדם רשאי להגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה, ולבקש שהנשיא ימחק לו את הרישום הפלילי. כמו כן, ניתן לפנות לנשיא המדינה גם לשם בקשת קיצור תקופת ההתיישנות.

עם זאת, באם החקירות מסיבה כלשהי לא הבשילו לכדי כתב אישום, את הנחקר לא ילווה רישום פלילי אלא יכתב לו רישום משטרתי בלבד. מחיקת רישום משטרתי תעשה על ידי פניה למטה הארצי בירושלים או לקצין הממונה על היחידה החוקרת, כשמחיקה זו תעשה רק באם התיק נסגר עקב חפותו של הנחקר.

 

האם רישום פלילי עלול להשפיע על סיכויי המועמד להתקבל ללשכת עורכי הדין?

ישנם מעסיקים העשויים לסרב לקבל לעבודה אדם בעל רישום פלילי. בין מעסיקים אלו, נמנים גם לשכת עורכי הדין אשר עשויה לסרב לקבל לשורותיה אדם שהורשע בעבירה אשר לדעת הלשכה העבירה מונעת מהאדם להיות עורך דין בישראל. כמו כן, ללשכה בית דין משמעתי שיכול לכפות השעיה של עורך דין מהלשכה, באם אותו עורך דין הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 

באם האדם בעל רישום פלילי, מה יוכל לעשות על מנת להתקבל ללשכת עורכי הדין?

כאמור, יתכן שרישום הפלילי ישפיע על סיכויי הנאשם להתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין. השפעה זו תורגש באם טרם חלפה תקופת המחיקה, שכן בזמן זה יכולה הלשכה לבקש מהמשטרה מידע בנוגע להרשעות הנאשם עד תום תקופת המחיקה. עם זאת, כאמור, ניתן להגיש בקשה לנשיא לשם קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה. ככל ותוגש בקשה להתקבל כחבר ללשכה כאשר טרם חלפה תקופת מחיקת ההרשעה, יצטרך המועמד להצהיר על ההרשעה, ויו"ר הלשכה יחליט על פי שיקול דעתו האם לקבלו כחבר או לחכות מספר שנים עד תום תקופת המחיקה של ההרשעה.

 

חוקים

אולי יעניין אותך גם

עריכת דין
7 דברים שעושה עו"ד משפחה

בכל הנוגע לגירושין ולעניינים משפטיים הקשורים למשפחה, לעורך דין דיני משפחה תפקיד מכריע בהדרכת לקוחותיו בתהליך מורכב זה. עורכי דין אלו, הינם בעלי ידע נרחב

קרא עוד »
פולוסה